El projecte Club de lecturaDes de l'Escola Pia Catalunya iniciem un projecte de lectura formativa i proposem un espai per compartir les experiències dels diferents clubs de lectura de les nostres institucions educatives. Aquesta pàgina web pretén ser un punt de trobada i visibilització dels diferents espais literaris.
Però, què és un club de lectura?
  • És un espai de debat on gent diversa comparteix les experiències literàries a partir d'una lectura comuna.
  • És de naturalesa variada i pot estar integrat per membres del professorat, les famílies o persones vinculades a l'Escola Pia. 
  • Es reuneix amb un freqüència que varia segons la disponibilitat dels seus integrants, i pot anar des d'una periodicitat mensual a trimestral. 
  • La pertinença al club és voluntària, i la participació en ell és per compartir el plaer de la lectura.

Qui els lidera?

Per animar a la creació de clubs de lectura cal una figura de referència que lideri i engresqui a les persones de la comunitat educativa a participar-hi. La figura del mediatecari i la biblioteca escolar poden esdevenir un punt fort en el desplegament d'aquest projecte i poden servir de suport tan en recursos com en personal.

Proposem a les diferents escoles perquè animin a les seves comunitats educatives a formar clubs de lectura a l'ESO, al Batxillerat i entre persones adultes, i que la persona que ho lideri tingui un paper destacat entorn de la lectura dins a cada escola i animi a reunir-se al voltant d'una lectura.


Què pretenem?
  • Donar visibilitat a la lectura lúdica a les nostres comunitats educatives.
A on volem arribar?
  • Consolidar grups de lectura estables a totes les nostres escoles, i poder comptar amb un grup per adolescents i un altre d'adults.
Quins llibres?

  • A la pestanya propostes, us suggerim tres lectures per cada franja d'edat.Club de lectura ONLINE

I per aquells que no tingueu temps de participar activament en un club de lectura presencial, us oferim la possibilitat de fer-ho online

Perquè el club de lectura online?

Volem obrir horitzons a persones que no tenen el temps per a poder-se trobar i dialogar amb altres afeccionats a la lectura. La nostra proposta està oberta als qui els seria més fàcil poder seguir una experiència de lectura i diàleg per medi d’un bloc. Les TIC ens permeten d’oferir possibilitats noves pels enfeinats i que no disposen de moments per a reunions prèviament programades. No voldríem que es perdessin les grans oportunitats d’una lectura pausada i raonada que és, en definitiva, a la que invitem perquè n’hem constatat el valor formatiu i la fruïció que se’n deriven.

Com participar-hi?

La nostra programació serà trimestral per facilitar que un tema d’interès polièdric pugui fer-se amb tota calma i aprofundiment. Els comentaris seran moderats, per tant no apareixeran automàticament a la secció de comentaris fins que s'hagi validat. Podeu consultar les propostes a la pestanya d'ONLINE.